Projekt mreža gozdnih vrtcev in šol

Zasebni vrtec Kobacaj je član Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije (http://gozdna-pedagogika.si/?page_id=2023), s katero upravlja Inštitut za gozdno pedagogiko (http://gozdna-pedagogika.si/?page_id=1839) in ima podporo pri Zavodu RS za šolstvo (http://www.zrss.si/).

Kot člani Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije spodbujamo kreativnost, inovativnost, radovednost, sodelovanje in odličnost naših otrok. Težimo k temu, da postane gozd s številnimi pozitivnimi učinki samoumeven del vsakodnevnih dejavnosti in ne le ena od mnogoterih možnosti, ki so otrokom le občasno na voljo. Vzgojitelji redno obiskujemo z otroki bližnji gozd in obenem iščemo pot nazaj k naravi, k večji svobodi gibanja in razmišljanja, ki smo ga včasih že poznali, a ga je izrinil sodoben način življenja.

Gozdni vrtci ponujamo otrokom odmik od današnje standardizirane vzgoje in poučevanja. Pri doseganju ciljev, ki sledijo kurikulu za vrtce, upoštevamo vzgojitelji otrokove naravne značilnosti in potrebe odraščanja: gibanje, iskanje izzivov, ki so potrebni za razvoj nevrološkega sistema, svoboda, prosta igra, gradnja socialnih odnosov … To je poučevanje, ki prinaša nove priložnosti, več avtonomije, vseživljenjsko učenje, raziskovanje, odkrivanje bogastva virov, samozavest, samozaupanje, ustvarjalnost in pozitivno klimo. Vse našteto velja tako za pedagoške delavce kot otroke.

Vzgojitelji vrtca Kobacaj se zavedamo pomembnost doživljanja in spoznavanja, ki ga nudi  narava. Pravzaprav izvajamo neke vrste gozdno pedagogiko že od same ustanovitve vrtca. Izkustveni dnevni sprehodi v naravo, ne glede na vremenske pogoje so že stalnica, ki se jo otroci in vzgojitelji z veseljem udejstvujemo. Gibanje, poiskusi, igre, druženje in druge dejavnosti poizkušamo v največji meri povezati tudi z naravo.

V šolskem letu 2015/16 smo prvič organizirali enodnevno taborjenje za otroke stare 4 in 5 let. Tabora se je udeležilo 45 otrok. Na taborjenje smo se skupaj z otroki pripravljali več mesecev. Pogovarjali smo se o tabornem prostoru, o uniformah skavtov in tabornikov, učili smo se taborniške pesmi, banse, naučili smo se pripraviti ognjišče in se pogovarjali o prednostih in slabostih ognja ter kako se zaščitimo pred požarom. Skupaj z otroki smo postavili jambor. Taborni prostor je bil na vrtčevskem travnatem igrišču. Otroci so na taborni dan sodelovali pri dvigu zastave, pripravi ognjišča, postavitvi pagode, taborniških družabnih igrah, peki hrenovk in spanju v šotorih Jamboree.

Vsak trenutek, ki ga preživimo v naravi nam ponuja osebno rast na poseben način, ki ga otroku ne moremo nuditi, če dejavnosti izvajamo zgolj v oddelku.

V našem vrtcu vodi projekt Jože Rupnik