Pogosta vprašanja in odgovori

Za vas smo pripravili tudi odgovore na vprašanja, ki so največkrat postavljena: 

Ali ima vrtec Kobacaj koncesijo?
Da, Občna Grosuplje je vrtcu podelila koncesijo, na podlagi katere se višina oskrbnine obračuna enako kot v javnem vrtcu.

Ali je drugi otrok (če ima v vrtec vključenega tudi starejšega brata ali sestro) upravičen plačila?
Da, od 1. 9. 2021, je drugi otrok in vsak naslednji otrok oproščen plačila vrtca.

Kakšna je ekonomska cena vrtca?
Ekonomska cena, ki jo je potrdil Občinski svet Občine Grosuplje je 585,00 eur za otroke prve starostne skupine (1-3 let) in 462,00 eur za otroke druge starostne skupine (3-6 let). Starši plačujejo oskrbnino v odstotku glede na mesečni dohodek na osebo v % od neto povprečne plače:

Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo Kobacaj Grosuplje

Kako se obračuna oskrbnina v primeru odsotnosti otroka?
Za vsak dan odsotnosti otroka se odšteje glede na odločbo o višini plačila vrtca sorazmeren del zneska prehrane.

Kakšni so pogoji za sprejem otroka v vrtec?
Otroka mora izpolnjevati naslednja pogoja: star mora biti najmanj 11 mesecev in skupaj z vsaj enim od staršev mora imeti prijavljeno stalno bivališče v občini Grosuplje. V kolikor je povpraševanje večje od števila prostih mest, imajo prednost otroci, katerih starejši sorojenec (brat ali sestra) je že vključen v naš vrtec in datum prispetja vloge.

Ali bo lahko otrok obiskoval vrtec do vstopa v šolo?
Da. Vrtec ima izpolnjene vse pogoje za sprejem otrok tako prve (1 – 3 let) starostne skupine, kakor tudi druge (3-6 let) starostne skupine. 

Kakšen je delavnik vrtca?
Delavnik je od 6.30 do 16.30 ure.  

Kako je s prehrano otrok?
V enotah vrtca imamo razdelilne kuhinje. Obroke nam pripravlja vrtec Vegan Fresh iz Medvod Hrana je prilagojena glede na starost otrok (za najmlajše in starejše od 2 let). Jedilnike lahko starši vsakodnevno spremljajo na oglasni deski vrtca.
Posebne – dietne – jedilnike nudimo samo otrokom, ki imajo potrdilo pediatra, da lahko uživajo samo določeno vrsto prehrane. 

Kako je z uvajanjem?
Pred sprejemom otroka v vrtec organiziramo uvodni sestanek, na katerem predstavimo oddelek, pedagoške delavce in način uvajanja (glede prisotnosti staršev, stvari, ki jih otrok potrebuje v vrtcu, samega bivanja v vrtcu,…). Sočasno se vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice s starši dogovorita za individualen pogovor, na katerem se imajo možnost bolje spoznati in pogovoriti o morebitnih posebnostih otroka.

Ali sprejemate otroke tudi med letom?
Samo v primeru prostih mest.