E-rezervacija

Izjava o koriščenju rezervacije

Na podlagi sklepa o uveljavljanju rezervacije v primeru odsotnosti otrok v javnem in koncesijskih vrtcih v občini Grosuplje (Uradni list RS, 13/2019)

Rezervacija
Obrazložitev
Obrazložitev iz Sklepa o uveljavljanju rezervacije v primeru odsotnosti otrok v javnem in koncesijskih vrtcih v Občini Grosuplje (UL RS, št 13/19):
 
2. člen 
Starši otrok, za katere je Občina Grosuplje po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo poletno rezervacijo enkrat letno v obdobju od 15. junija do 15. septembra.
Poletno rezervacijo lahko starši uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka do 22 delovnih dni.
Starši so jo dolžni vrtcu napovedati najkasneje do 15. junija oziroma najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca na predpisanem internem obrazcu. Za rezervacijo starši plačajo 30 % od njihovega z odločbo določenega dohodkovnega razreda.
 
3. člen 
Starši otrok, za katere je Občina Grosuplje po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo zdravstveno rezervacijo za primer odsotnosti otroka v primeru bolezni ali poškodbe, daljše od 10 zaporednih delovnih dni.
Za obračun morajo starši v roku 5 delovnih dni od zaključka odsotnosti otroka vrtcu predložiti zdravniško potrdilo in izpolniti predpisani interni obrazec. Cena zdravstvene rezervacije znaša 30 % od njihovega z odločbo določenega dohodkovnega razreda.
 
4. člen
V primeru, da se plačilo staršev otrok, za katere je Občina Grosuplje po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, financira oziroma sofinancira iz državnega proračuna, rezervacij iz 2. in 3. člena ne morejo uveljaviti.
Powered by BreezingForms